ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo Materskej školy Horovce v termíne od 30.04. do 31. 05. 2020 prijíma „Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ pre nasledujúci školský rok 2020/2021.
Zápis sa uskutoční v Materskej škole Horovce v termínoch : 

07. mája a 20. mája 2020 v čase od 8.00h - 12.00h
Žiadosti sú k dispozícii v sekcii „Tlačivá“ ako aj osobne na Obecnom úrade Horovce, v čase od 8:00 do 11:00 h.
K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz zákonných zástupcov, fotokópiu rodného listu dieťaťa, vlastné pero.
Zápis dieťaťa do MŠ bude realizovaný bez osobnej účasti detí a v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami.
K žiadosti nie je momentálne potrebné prikladať povinné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. 

Tieto údaje bude potrebné dodatočne doplniť po ukončení mimoriadnej situácie (inak bude dieťa prijaté iba na adaptačný pobyt).
 

Mgr. Ingrida Haburová,
riaditeľka školy